Tworzenie i realizacja badań społecznych krajowych i międzynarodowych

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2021-07-31

Opis zadania

Cel

Jeśli chciałabyś zdobyć doświadczenie w realizacji badań społecznych, to ten projekt jest dla Cb! Jesteśmy otwarci na nowe obszary badawcze oraz pomagamy na każdym etapie działania!
Stawiamy na kreatywność w badaniach oraz użyteczność ich wyników w dalszej pracy stowarzyszenia. Możesz prowadzić badania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. A tam poruszać sprawy dot. młodzieży, ekologii, kobiet, III sektora i wiele wiele innych.
Badania w jęz. polskim albo angielskim. W przypadku badań z innymi krajami, konieczność posługiwania się j.angielskim w stopniu m.in. B2. Współpraca z naszymi partnerami oraz innymi organizacjami/instytucjami zagranicznymi zaangażowanymi w badania, które będziesz prowadzić.

Kontakt: levelup@levelupngo.com

Zakres obowiązków

- opracowanie pomysłu na ciekawe zagadnienia społeczne wymagające pogłębienia
-tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariusze, pytania, metody badawcze, itp)
-implementacja badania (dystrybucja, promocja, dotarcie do respondentów)
-tworzenie raportu z badań (grafika i meteorytyka - nie chcemy nudnych tabelek i wykresów! Stawiamy na przejrzystość i wizualne przedstawienie danych)
-wykorzystanie wyników badan przy tworzeniu projektów oraz inicjatyw społecznych oraz zaproponowanie rozwiązań na dane problemy społeczne

Forma rozwiązania

Google drive i narzędzia excel/word/forms do tworzenia narzędzi badawczych
Social media + mailing - promocja/dystrybucja
Canva lub google data studio (lub inne) do opracowania wizualnych krótkich raportów

Wypełnij formularz i zgłoś się https://levelupngo.com/project/e-wolontariat/
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Zarządzać tożsamością online
  • Tworzyć treści internetowe
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-08-07 09:30:59
Jestem zainteresowana!
administrator
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-09-16 21:01:42
Drodzy Organizatorzy, na jakim etapie jest Wasze zadanie? Czy udało się je rozwiązać? :)
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-09-16 21:09:40
Niestety nie zaangażowaliśmy wolontariusza do tego zadania.
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-10-21 18:41:04
Jestem zainteresowana, jak miałaby wyglądać współpraca?
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-12-22 15:45:16
Jestem zainteresowana współpracą, proszę o kontakt pod email: o.lastowiecka@gmail.com
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-12-23 12:15:03
Jestem zainteresowana współpracą,
Proszę o kontakt pod email: anna_maria1999@o2.pl