Przygotowanie biogramów

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2020-09-13

Opis zadania

Cel

Celem jest przygotowanie biogramów kapelanów Powstania Warszawskiego opartych na zebranych przez wolontariusza informacjach pochodzących z różnych źródeł. Każdy wolontariusz jest odpowiedzialny za przygotowanie biogramów jednego lub dwóch biogramów kapelanów (uzależnione jest to od liczy wolontariuszy). Biogramy zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a dodatkowo stworzymy ścieżkę edukacyjną prezentującą miejsca związane z wybranymi kapelanami przy użyciu platformy Google Earth.
Projekt będzie składał się z kilku etapów: szkoleniowego, prac badawczych, weryfikacji treści i publikacji.

Zakres obowiązków

wyszukiwanie informacji dotyczących kapelanów
wyszukiwanie zdjęć na wolnych licencjach
prace badawcze, polegające na poszukiwaniu źródeł i nowych informacji dotyczących kapelanów
przygotowanie not biograficznych kapelan

Forma rozwiązania

edytowalny plik doc.
czcionka: Times New Roman
rozmiar czcionki 12
objętość krótkiego biogramu: max 1 strona A4
objętość rozbudowanego biogramu: max 5 stron A4 wraz z bibliografią
charakter tekstu ma być popularnonaukowy
wskazówki do zapisu bibliograficznego:
1. Polak Grzegorz, Najbardziej lubił nasturcje. Nieznane fakty z życia Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2020
2. Wojtyła Karol, Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego kościoła, w: "Zeszyty naukowe KUL" (1971), nr.3
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Praw własności i licencji
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-07-01 07:51:14
andrzejewska.agnieszka1207@gmail.com poproszę o informacje :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-07-09 21:39:35
Również proszę o informacje - szeregowyszymon@outlook.com
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-07-14 17:39:28
I ja również.
jus-flo@wp.pl