Pomaganie seniorom

umiejętności: dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2020-12-31

Opis zadania

Cel

Możliwość otrzymania dyplomów, nagród a nawet zatrudnienia.

Zakres obowiązków

Robienie zakupów i dostarczanie do klienta

Forma rozwiązania

Zdjęcie
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online

Komentarze i rozwiązania Pokaż: