Wyniki biegu z wykorzystaniem mySQL i PHP
z projektu: Leśna Piątka użytkownika: Stowarzyszenie SFX

umiejętności: tworzenie stron www/aplikacji tworzenie baz danych
Termin realizacji: 2020-04-30

Opis zadania

Cel

Automatyczna prezentacja aktualnych wyników biegów (kolejności uczestników na podstawie czasu, punktacji za zajęte miejsce) na naszych stronach WWW, po wypełnieniu bazy mySQL właściwymi rezultatami.
Wyniki z pojedynczych biegów jak i połączone wyniki za cały cykl.

Zakres obowiązków

1. Zaplanowanie struktury bazy danych mySQL
2. Opracowanie zapytań mySQL
3. Realizacja zapytań w kodzie źródłowym strony w PHP, co pozwoli na automatyzację przygotowywania wyników z biegu.

Dzięki nowemu rozwiązaniu uczestnicy uzyskają bezpośredni dostęp do swoich wyników biegu i postępów oraz możliwości zdecydowanie łatwiejszego zgłoszenia błędów, jeśli takie zostałyby stwierdzone (wynikających zarówno z działania samych uczestników jak i Wolontariuszy).
Modyfikacje i korekty danych byłyby prostsze i nie wymagałyby nakładu pracy na ich uaktualnienie.

Obecnie dane są przetwarzane za pomocą dość skomplikowanych arkuszy kalkulacyjnych, co utrudnia dokonywanie bieżących zmian.

Forma rozwiązania

Zapytania mySQL.
Kod źródłowy PHP.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Programowania
  • Rozwiązywania problemów technicznych

Komentarze i rozwiązania Pokaż: