Testowe zadanie
z projektu: Testowy projekt użytkownika: Fundacja testowa

umiejętności: inne
Termin realizacji: 2019-09-27

Opis zadania

Cel

Cel testowego zadania

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków testowego zadania

Forma rozwiązania

Testowa forma rozwiązania
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Współpracować online z innymi

Komentarze i rozwiązania Pokaż: