Tłumaczenie ogłoszenia - stypendium zagraniczne

umiejętności: wykonywanie tłumaczeń tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2019-05-13

Opis zadania

Cel

Na portalu Moje Stypendium codziennie pojawiają się nowe oferty stypendiów, staży i konkursów - zarówno z kraju, jak i ze świata.

Zapraszamy Was do wsparcia zespołu Portalu w tłumaczeniu zagranicznych ogłoszeń. Dzięki Waszej pomocy informacje nt. ciekawych inicjatyw dotrą do szerokiego grona. :)

W załączniku znajduje się tekst ogłoszenia nt. stypendium zagranicznego.
Dziękujemy!

Zakres obowiązków

- przetłumaczyć ofertę z języka angielskiego na język polski
- nadesłać gotowy plik (w wordzie bardzo prosimy!) :)

Forma rozwiązania

Tłumaczenie w pliku .doc zamieść, proszę, w załączniku poniżej. Dziękujemy!
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Modyfikować istniejące treści

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-12 09:19:59
biorę:)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-12 09:20:00
biorę:)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-12 11:31:24
The Jos Berghman Welfare Studies Stipend oferuje młodym uczonym możliwość spędzenia semestru badan naukowych z Zespołem Polityki I Pracy Socjalnej w KU Leuven (Belgia), jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie
Dwa razy w roku Zespół Polityki I Pracy Socjalnej wita młodych uczonych na 2-3 miesiące podczas których się uczą I czerpią wzajemne inspiracje. Stypedium pokrywa zakwaterowanie w jednym z uniwersyteckich domów gościnnych, koszty podróży, miejsce pracy wyposażone w computer i podłączone do internetu jak I dostęp do biblioteki KU Leuven.
KANDYDACI to międzynarodowi doktoranci, doktorzy habilitowani oraz badacze naukowi na początku swojej kariery których badania dotyczą szerokich zagadnień polityki i pracy socjalnej. Projekty mogą być ilościowe I jakościowe, najlepiej (ale nie wyłącznie) z perspektywy socjologicznej. Semestr badań powinien doprowadzić do powstania prac badawczych, które wykorzystują stypendium, są publicznie przedstawione i publikowane.
APLIKACJA Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium raz w roku( do 1 czerwca) aby wykorzystać je w pierwszym semestrze(od września do listopada) lub w drugim (od lutego do kwietnia) następnego roku akademickiego. Kandydaci wysyłają list motywacyjny wraz z wyjaśnieniem jak ich zdaniem semester badan będzie przydatny w ich pracy, opis projektu badawczego I jego części nad którą planują pracować w Belgii, CV oraz oświadczenie czy są zainteresowani pierwszym czy drugim semestrem. Kryteria to wyniki w nauce, szersze dopasowanie planowanej pracy kandydata do badan zespołu. Aplikacje mogą zostać wysłane na adres e-mail (wim.vanoorschot@kuleuven.be) do prof. Wim van Oorschot head of the research team
ZESPÓŁ Polityka I Praca Socjalna (https://soc.kuleuven.be/ceso/spsw ) koncentruje się na rozwoju europejskiego państwa opiekuńczego, stworzonej polityki socjalnej zaimplementowanej przez instytucje oraz interwencje pracowników socjalnych, ich wynik w odniesieniu do nierówności, biedy,upodmiotowienia oraz legitymacji społecznej. Główną sferą badawczą zespołu jest socjologia,jednak w wielu projektach uczeni współpracują z krajowymi I zagranicznymi kolegami oraz instytucjami zajmującymi się innymi dziedzinami jak ekonomia, nauki polityczne, prawo, historia,praca socjalna oraz administracja publiczna.Zespół jest dobrze skomunikowany z głównymi multidyscyplinarnymi europejskimi sieciami takimi jak na przykład , the Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) oraz the European Institute for Social Security (EISS).

Professor Jos Berghman (1949-2014) Stypendium jest zorganizowane dla upamiętnienia Jos Berghmana jednego z głównych europejskich uczonych w badaniach porównawczych państw opiekuńczych. Do śmierci w 2014 był on profesorem polityki socjalnej w uniwersytecie KU Leuven gdzie zarządzał Katedrą Emerytur i Rent

Informacje pochodzą ze strony: https://soc.kuleuven.be/fsw/english/news/new-initiative-jos-berghman-welfare-studies-stipend


THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES IN LEUVEN
Faculty of Social Sciences
Parkstraat 45 box 3600
3000 LEUVEN, Belgium
tel. +32 16 32 30 40