Pomaganie przez pisanie

Początek: 2021-08-11 Koniec: 2022-09-04
Akcja dedykowana placówkom edukacyjnym i nie tylko.
W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek czy listów powoli odchodzi w niepamięć. Dlatego pomyśleliśmy, że warto przypominać o takiej formie komunikacji młodszym pokoleniom. Przy okazji można pomóc podopiecznym hospicjum dla dzieci. Przez pandemie jako fundacja nie mogliśmy wyjść z puszkami do osób i prosić ich o wsparcie, dlatego wysyłanie listów z prośbą o pomoc może być nowym sposób na pomaganie ;)
Akcja polega na przeprowadzeniu lekcji w szkołach i przedszkolach. Na spotkaniu poruszany jest temat wolontariatu oraz pokazane jest jak napisać list. Autorski scenariusz lekcji, który wysyłamy do zaangażowanych placówek to nasza propozycja, którą nauczyciele mogą dopasować pod swoich uczniów.

Przeglądasz Archiwum