Fundraising i pozyskiwanie gadżetów na aukcje charytatywne

Początek: 2021-08-08 Koniec: 2021-10-31
Fundraising i pozyskiwanie gadżetów na aukcje charytatywne, z których dochód wykorzystamy do realizacji celów statutowych „Fundacji JMP – inpiracje w edukacji”, w tym na reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przeglądasz Archiwum