Nawiązanie współpracy z działami CSR

Początek: 2021-09-07 Koniec: 2021-09-30
Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund prowadzi monitoring dzikich zwierząt, edukuje społeczeństwo na temat bioróżnorodności i ekologii, finansuje badania naukowe oraz promuje obywatelskie zaangażowanie w ochronę przyrody. Chcemy także wpływać na rządzących i konsumentów oraz nakłaniać ich do większej odpowiedzialności za środowiskowe konsekwencje ich działania.

By móc kontynuować nasze działania, planujemy nawiązać strategiczną współpracę z firmami - na naszej stronie opisaliśmy proponowane formy współpracy oraz korzyści dla firm: https://save-wildlife.pl/pl/wesprzyj-nas/wspolpraca-z-biznesem/

Na tym etapie mamy gotową prezentację PowerPoint do zaprezentowania pracownikom firm podczas spotkań. Mamy również przygotowaną prezentację Prezi o naszej Fundacji, którą planujemy dołączyć do maila w formie linku.

Zadania:
- stworzenie listy kontaktów do pracowników/pracowniczek działów CSR firm potencjalnie zainteresowanych wsparciem Fundacji SAVE i jej działań na rzecz bioróżnorodności
- zredagowanie maili do pracowników działów CSR
Przeglądasz Archiwum