Gala Wolontariatu 2015

Początek: 2015-09-23 Koniec: 2015-12-04
Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przyciąga nowym sympatyków, również z sektora publiczno-państwowego i prywatnego. RCW„Centerko” jest również zapraszany przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce do koordynacji konkursu pt. „Barwy Wolontariatu” na poziomie lokalnym. Gala Wolontariatu to specjalna okazja do poznania ciekawych sylwetek wolontariuszy z regionu łódzkiego, działających w różnych obszarach życia społecznego, których różnorodność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się szalenie barwny. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty,czy służby zdrowia. Pojawiają się jednak wciąż nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, wolontariat zdalny, usługi specjalistyczne (np. porady prawne czy tłumaczenia).

VIII już edycja uroczystości, realizowana przez RCW"Centerko" odbędzie się w dn. 04.12 br. o godz. 17.00 w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznychprzy ul. Zachodniej 54/56. Będzie to nie tyko okazja do podsumowań, podziękowań, ale również wspólnej integracji. Podczas Gali nastąpi rozwiązanie lokalnej edycji konkursu "Barwy Wolontariatu" oraz najaktywniejszych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w naszym regionie wraz z symbolicznym wręczeniem upominków dla najaktywniejszych działaczy tego roku.

Relacja z poprzedniej edycji: http://wolontariat.ngo.pl/wiadomosc/1267603.html

Przy organizacji tego święta nie możemy pominąć naszych Bohaterów - wolontariuszy, bowiem to oni pomagają w kreowaniu i przygotowaniu całego wydarzenia. Zapraszamy również wszystkich e-wolontariuszy do pomocy w realizacji Gali, gdyż każde ręce do pomocy są cenne. Gala Wolontariatu jest imprezą całkowicie społeczną, bezkosztową, zrealizowaną całkowicie w oparciu o pomoc wolontariuszy oraz lokalnych Partnerów i Sympatyków :-)
Przeglądasz Archiwum