NOWA DROGA - wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze - III edycja

Początek: 2021-05-18 Koniec: 2021-11-30
Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Służby Więziennej w Polsce realizuje ogólnopolski projekt dla byłych więźniów do lat 30 w kryzysie bezdomności w zakresie zabezpieczenia im tymczasowych noclegów, pomocy psychologicznej oraz pomocy żywnościowej. Celem projektu jest ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne przed zarażeniem koronawirusem oraz innymi skutkami pandemii Covid-19.
Stowarzyszenie poszukuje e-wolontariuszy, którzy będą wspierać młodych, byłych więźniów w trudnej sytuacji życiowej poprzez rozmowę telefoniczną.

Kogo poszukujemy?
poszukujemy e-wolontariuszy , studentów lub absolwentów studiów pedagogicznych , psychologicznych, socjologicznych, medycznych i innych - osób empatycznych, życzliwych, otwartych na pomoc drugiej osobie.

Co wolontariusz ma robić?
Wolontariusz ma pomagać młodym osobom bezdomnym po pobycie w więzieniu w odnalezieniu się w nowej sytuacji na wolności, w zakresie:
- pomocy z znalezieniu miejsca noclegowego po dwu – miesięcznym pobycie na stancji w ramach wsparcia POSTIS
- pomocy w znalezieniu instytucji udzielających wsparcia żywnościowego w pobliżu miejsca pobytu podopiecznego tj. MOPR,MOPS,OPS,GOSP, Caritas, PCK itd.
- poszukiwania ofert pracy dla podopiecznego w Internecie
- wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych podopiecznego – rozmowa telefoniczna z podopiecznym na różne, życiowe tematy.

Forma działania:
e-wolontariat – rozmowa przez telefon- minimum 2 godziny rozmowy telefonicznej w ciągu 2 miesięcy z jednym podopiecznym. E-wolontariusz będzie mógł pracować z kilkoma podopiecznymi w okresie realizacji projektu tj. do 30 listopada 2021 r.

Co wolontariusz otrzymuje?
- nowe doświadczenia zawodowe
- spotkanie informacyjne on-line (Skype) z pracownikami POSTIS dotyczące zasad udzielania pomocy byłym więźniom.
- praktykę w pracy z byłymi więźniami
- zaświadczenie o prowadzeniu wolontariatu dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Zapraszamy do współpracy !
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 524 39 66 lub kontakt mailowy : biuro@postis.pl

Czekają na Ciebie nowe wyzwania, zadzwoń do nas!
Brak zadań