Rozwój cyfrowy

Początek: 2021-04-12 Koniec: 2021-12-12
Aktywne zajęcia online, z użyciem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, skoncentrowane na wsparciu edukacyjnym. Chcemy zwiększyć kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży, poprzez zdobycie przez nich umiejętności obsługi programów i aplikacji służących do tworzenia, zabawy, nauki, pracy.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Instruktaż obsługi wybranych programów, gier i aplikacji internetowych
Instruktaż programowania