Aktualizowanie istniejącej strony na szablonie Wordpress

Początek: 2021-04-08 Koniec: 2021-04-30
Mamy świadomość, iż odpowiednio zaprojektowana i przemyślana strona stanie się wizytówką naszego NGO i będzie odgrywać znaczącą rolę w kontaktach ze społeczeństwem, tak aby zachęcić je do uprawiania sportu, ale też zatrzymania się i zwrócenia uwagi na dzieci zagrożone wykluczeniem ze względów ekonomicznych i zdrowotnych. Posiadamy media społecznościowe, mamy też gotową stronę internetową, ale brakuje nam człowieka, który mógłby nam ją zaktualizować. Wszyscy działający w stowarzyszeniu pracują tutaj pro-bono i robimy co możemy, niestety praca nad stroną jest powyżej naszych kompetencji.

Jesteśmy pewni, iż w efekcie działalność Stowarzyszenia będzie mieć zbawienny wpływ życie i pasję dzieci i młodzieży, da impuls dla prospołecznych, działań ze strony innych podmiotów, dotychczas nie zaangażowanych w tego rodzaju przedsięwzięcia.

Oferujemy:
- zaświadczenie o wolontariacie lub referencje po zakończeniu współpracy.
- treningi bokserskie oraz możliwość stałej współpracy i korzystanie z dostępnych szkoleń
- okres współpracy oraz czas w którym wykonujesz zadania zależą od Ciebie
Przeglądasz zakończone zadania