logotyp

Początek: 2021-04-08 Koniec: 2021-04-14
Witaj, proszę pomóż mi stworzyć logotyp naszej organizacji. Nasz fundacja działa w 3 sektorach:
1.prawnym - przemoc domowa, ekonomiczna, sprawy rodzinne, pomoc wychowankom Domów Dziecka w przystosowaniu się do społeczeństwa po ich opuszczeniu
2.psychologicznym - warsztaty, porady i pomoc , diagnoza psychologiczna dla dorosłych
3.psychologicznym skierowanym do potrzeb i problemów dzieci i młodzieży

lubię kolory energetyczne,
logo - ludzie , nazwa fundacji
Przeglądasz Archiwum