Przetłumaczenie książki o wspólnotach intencjonalnych

Początek: 2021-08-26 Koniec: 2022-02-26
Chcielibyśmy w Maju zorganizować dom samopomocowy dla osób z niepełnosprawnością. Do tego potrzebujemy mieć tłumaczenie książki o tym jak to robić dobrze. Książka nazywa się creating a life together i szukamy sposobu, żeby ją wydać w Polsce bo treści z niej są nam bardzo potrzebne.

Szukamy osób, które pomogłyby w edycji tekstu i tłumaczeniu.
Przeglądasz Archiwum