E-wolontariat w Work 4 Life

Początek: 2021-02-11 Koniec: 2021-12-31
Naszą misją jest szerzenie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu, ponieważ wierzymy, że można realizować cele finansowe oraz stwarzać miejsce do pracy i rozwoju osobom z niepełnosprawnościami. Jednocześnie nie zgadzamy się z powszechnym promowaniem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami przez dofinansowania, zwolnienia z kosztów czy zaświadczenia.

Fundacja wspiera też wszelkie inicjatywy budzące zainteresowanie zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Obalamy wszelkie mity, tak bardzo powszechne wśród społeczeństwa i pracodawców, oraz kwestionować nieprawdziwe argumenty, będące często powodem odrzucenia kandydata do pracy ze względu na jego stan zdrowia.

Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Autor/Redaktor Bloga
Przygotowanie bazy zbiórek