Stypendia i zasiłki

Początek: 2021-01-21 Koniec: 2021-12-31
Pozyskanie środków finansowych na fundowane stypendia wszystkich szczebli nauczania i zasiłki dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi. Prowadzenie w tym celu działalności gospodarczej w postaci sklepów internetowych.
Brak zadań