Racism Delete

Początek: 2021-01-20 Koniec: 2025-12-31
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” od lat dziewięćdziesiątych prowadzi kampanię „R@cism-Delete” i w ciągu tego czasu zmieniły się formy propagowania treści rasistowskich i faszystowskich w internecie.

Internet miał być przede wszystkim narzędziem pozwalającym na komunikowanie się pomiędzy najodleglejszymi miejscami na świecie, miał łączyć ludzi pochodzących z najrozmaitszych krajów czy kultur, mówiących w różnych językach, wyznających różne religie, mających odmienne orientacje, kolor skóry czy poglądy na rzeczywistość. I internet spełnia te funkcje – ale stał się również przestrzenią, w której rozpowszechniła się mowa nienawiści, w której komentarze, materiały audio i video, piosenki i grafiki nawołujące do przemocy motywowanej rasizmem, ksenofobią czy homofobią – są wszechobecne i nie spotykają się z żadną reakcją ze strony moderatorów, administratorów ani instytucji.

Prosimy o przysyłanie informacji na temat tego rodzaju treści publikowanych w internecie (najlepiej w postaci linków oraz zrzutów ekranu). Nasz adres mailowy to: redakcja@nigdywięcej.org.

Zachęcamy także użytkowników sieci, aby samodzielnie reagowali na mowę nienawiści i podejmowali interwencję na rzecz usunięcia danego materiału ze strony czy profilu.

Im więcej internautów włączać się będzie w działania społeczne zmierzające do usuwania z sieci treści rasistowskich i ksenofobicznych, tym większa może być ich skuteczność!

Zachęcamy także do „polubienia” profilu Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na Facebooku (https://www.facebook.com/respect.diversity) i Twitterze (https://twitter.com/StowNIGDYWIECEJ) i do udostępniania naszych materiałów. Regularnie zamieszczamy tam artykuły prasowe, programy radiowe i telewizyjne oraz inne materiały poruszające tematykę rasizmu, ksenofobii i różnorodności. Informujemy też o aktualnych działaniach „NIGDY WIĘCEJ”.

Więcej informacji o kampanii „R@cism-Delete”:
https://www.nigdywiecej.org/o-nas/nasze-inicjatywy/racism-delete
Przeglądasz Archiwum