Uniwersytet Trzeciego Wieku

Początek: 2021-01-11 Koniec: 2100-01-01

Uniwersytet Trzeciego Wieku stanowi odpowiedź na sygnały społeczne świadczące o potrzebie edukacyjnej osób starszych. Tworzy płaszczyznę komunikacji społecznej niezbędną w świecie pełnym zaawansowanych technologii i nowej wiedzy.
Za sprawą Uniwersytetu pokolenie dorosłych zdobywa nowe umiejętności, a także poznaję pełnych zaangażowania i energii ludzi w podobnym wieku. Ponadto nasze przedsięwzięcie, co wydaję się nie mniej ważne – może mieć wpływ na skuteczne kreowanie otaczającej nas rzeczywistości.
Działalność osób zgromadzonych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku umacnia także wiarę w to, że na naukę i osobisty rozwój nigdy nie jest za późno!

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób 50+ do dalszego rozwoju osobistego oraz integracji społecznej. Umożliwienie realizacji własnej pasji, znalezienia nowego hobby czy też poznania wielu nowych interesujących ludzi.
Tworząc sformalizowaną grupę ludzi aktywnych, ułatwiamy naszym Słuchaczom przezwyciężanie pojawiającego się w tym okresie życia poczucia osamotnienia.
Podstawowym celem naszej placówki jest poprawa jakości życia osobistego, rodzinnego oraz stymulowanie rozwoju najbliższego otoczenia. Chcemy również pomóc osobom starszym uwierzyć we własne siły i możliwości intelektualne. Wskażemy sposoby kształtowania nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dobie tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Przeglądasz Archiwum