Fundacja Karola Malaperta w mediach

Początek: 2020-12-18 Koniec: 2021-12-14
Celem projektu jest podniesienie obecności Fundacji w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych.

Zapraszamy do rozwiązywania jednorazowych zadań lub do dłuższej współpracy :)
Przeglądasz Archiwum