Stworzenie listy mailingowej parafii w Polsce

Początek: 2020-12-15 Koniec: 2021-01-15
Prosimy o pomoc w stworzeniu listy mailingowej do kościołów rzymskokatolickich w Polsce. Taka lista przygotowana w programie exel bardzo by się nam przydała przy rozsyłaniu informacji o naborze do nowej edycji naszego Programu Pomocy Dzieciom. Jest on skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym, które nie potrafią się przebić z apelem o pomoc. Przy nadchodzącej rekrutacji do Programu Pomocy Dzieciom chcielibyśmy wykorzystać jak największą liczbę kontaktów, żeby każda rodzina opiekująca się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, potrzebująca wsparcia, tracąca nadzieję na poprawę swojej sytuacji usłyszała o naszym programie i mogła się do nas zgłosić.