Tłumaczenie pism na język czeski

Początek: 2020-12-09 Koniec: 2021-01-24
Celem projektu jest przetłumaczenie oficjalnych pism do instytucji na terenie Republiki Czeskiej (zarządców terenów, głównie odpowiedników naszych nadleśnictw, Urzędów Miast, Policji) związanych ze sprawami organizacyjnymi Ultramaratonu Górskiego 3xKopa.
Przede wszystkim będą to wnioski o zgodę na przebieg trasy biegu określonymi drogami, wnioski o zgodę na wjazd pojazdami na odcinki dróg wyłączone z ruchu oraz informacje o biegu.
Informacje o biegu https://3xkopa.pl/
Przeglądasz zadania opublikowane w Bazie Zadań
LP NAZWA ZADANIA
Przetłumaczenie na język czeski krótkich pism