Redagowanie artykułów

Początek: 2015-09-12 Koniec: 2015-12-31
Fit for Future w wolnym tłumaczeniu oznacza przygotowani na przyszłość. Naszym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów uczelni wyższych. Poprzez nasze działania staramy się przygotować studentów do wejścia na rynek pracy oraz pomóc absolwentom w ich działaniach na rzecz dalszego rozwoju. Fit for Future opiera swą działalność na dwóch filarach: informowaniu i szkoleniach.

Fit 4 Future poszukuje wolontariuszy do redagowania tekstów na bloga. Odnośniki do nich będą także w serwisie facebook na stronie projektu

Tematyka artykułów:

- rozwój osobisty
- rynek pracy
- doświadczenia zawodowe studentów
- praktyki i staże
- poszukiwanie pracy
- hobby
Brak zadań