Tłumaczenia dla Fundacji Karola Malaperta

Początek: 2020-11-09 Koniec: 2021-11-09
Celem projektu jest przetłumaczenie obcojęzycznych tekstów o Karolu Malapercie - patronie naszej fundacji. Przetłumaczone teksty uzupełnią monografię - Astronomia w Kaliszu.
Karol Malapert - flamandzki jezuita i astronom, który na początku XVII w. prowadził w Kaliszu pionierskie obserwacje plam słonecznych z wykorzystaniem lunety w prawdopodobnie pierwszym obserwatorium astronomicznym na ziemiach polskich, a także wraz z pomocą kaliskich jezuitów skonstruował pierwowzór montażu paralaktycznego.
Przeglądasz Archiwum