Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowe technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości

Początek: 2020-11-03 Koniec: 2020-12-02
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty 3D dla dzieci z 4 - 7 klas podstawowych, dążące do podniesienia poziomu kompetencji przyszłości dzieci w szkołach podstawowych oraz placówkach oświatowych na terenie m.st. Warszawy.
Główne cele projektu:
1. Zapewnienie dostępu do nowoczesnej edukacji dla uczniów z warszawskich szkół podstawowych.
2. Przedstawienie technologii drukowania i skanowania 3D w sposób praktyczny (uczestnicy tworzą własne przedmioty w oparciu o technologię 3D).
3. Rozbudzenie zainteresowania technologią przyszłości wśród młodzieży, co zapewni dzieciom świadomy wybór kształcenia i zawodu.
4. Rozwój kompetencji przyszłości: analizowania, wyobraźni przestrzennej uczestników warsztatów.
5. Edukacja rówieśnicza, poprzez wymianę doświadczeń uczestników projektu.
Przeglądasz Archiwum