Szkolenie dla Nauczycieli - zapobieganie skutkom COVID-19 w rozwoju edukacji w warszawskich placówkach edukacyjnych

Początek: 2020-11-03 Koniec: 2020-12-31
W ramach projektu prowadzone jest szkolenie obejmujące 11 dni zajęć połączone z konferencją (1 dzień). Jest to szkolenie wysoko specjalistyczne - dążące do podniesienia poziomu nauczania w placówkach oświatowych z zakresu mechatroniki i robotyki.
Zakres szkolenia:
-modelowanie i wytwarzanie 2D i 3D w specjalistycznym oprogramowaniu CAD/CAM;
-robotyka przemysłowa;
-budowa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Podczas konferencji odbędzie się pokaz specjalistycznych urządzeń technicznych oraz prelekcja osób uczestniczących w cyklu szkoleniowym.
Więcej o projekcie na stronie: https://ziemiaimy.org/szkolenia-dla-nauczycieli-2/
Przeglądasz Archiwum