Training of Trainers - Entrepreneurship

Początek: 2020-08-09 Koniec: 2020-08-21
Training of Trainers to międzynarodowy Projekt w ramach Programu ERASMUS+.

Projekt na celu wypracowanie i wdrożenie w pracy z młodzieżą - innowacyjnych narzędzi do treningu przedsiębiorczości społecznej. Językiem projektu jest język angielski.
Obecnie większość aktywności projektowych odbywa się zdalnie.

W Projekcie uczestniczą organizacje z: Niemiec, Mołdawii, Ukrainy, Armenii i Polski.

Obecnie opracowaliśmy w środowisku międzynarodowym kilka innowacyjnych narzędzi dla trenerów młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej. Nadszedł czas na ich przetłumaczenie i wdrożenie w 5 krajach skąd pochodzą Partnerzy Projektu.
Przeglądasz Archiwum