Rebranding istniejącego logo

Początek: 2020-06-30 Koniec: 2020-07-31
Pomorska Fundacja Rottka® istnieje od 2006 roku - czas na zmiany! Planujemy zmianę nazwy fundacji, która od początku swoim działaniem obejmowała cały kraj, a brakowało tego w nazwie. Dlatego chcemy zmienić ją na: Fundacja Rottka® Polska. W ślad za tym chcielibyśmy poddać liftingowi logo (dopuszczamy nawet jego zmianę).
Naszą misją i głównym działaniem jest pomoc bezdomnym rottweilerom, w 2013 roku rozszerzyliśmy nasze cele statutowe o działania i pomoc ofiarom pogryzień przez psy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Prowadzimy także sklep internetowy zwierzakom.pl - charytatywny, z którego cały dochód przeznaczony jest na pomoc naszym podopiecznym.

Dotychczas posługiwaliśmy się dwoma logotypami w celach statutowych, różniącymi się tylko kolorem dopełniającym logo - niebieski dla pomocy psom, czerwony dla pomocy ofiarom pogryzień. Logotyp sklepu był w kolorze zielonym. Szukamy kogoś, kto podejmie się odświeżenia logo dla fundacji - jednego, spójnego dla pomocy psom i ofiarom pogryzień oraz nawiązującego do niego logotypu dla sklepu charytatywnego.
Przeglądasz Archiwum