Cyfrowe udostępnianie płytoteki kolekcjonerskiej

Początek: 2015-09-06 Koniec: 2015-10-01
Projekt polega na przeniesieniu zawartości płytoteki prywatnego kolekcjonera na pamięć trwałą (np. dyski twarde) w celu udostępnienia ich szeroko pojętym instytucjom kultury.