Pomoc w nauce online

Początek: 2020-04-20 Koniec: 2020-05-31
Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogą dzieciom naszych beneficjentów w odrabianiu lekcji.
Beneficjenci są uczestnikami programu Społeczna Agencja Najmu.
Społeczna Agencja Najmu (SAN) działająca przy Fundacji Habitat for Humanity Poland pośredniczy w wynajmie mieszkań między właścicielami a najemcami. Działania SAN nakierowane są na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla różnych grup odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych. Właścicielom mieszkań SAN gwarantuje sprawny i bezpieczny proces wynajmu.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Pomoc w nauce online