"Budowanie Centrum Wolontariatu w Województwie Łódzkim" - projekt dla kandydatów na wolontariuszy

Początek: 2015-09-04 Koniec: 2016-06-30
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego zaprasza kandydatów na wolontariuszy do korzystania z pośrednictwa wolontariatu oraz oferty szkoleniowo-edukacyjnej, realizowanych w ramach projektu "Budowanie Centrum Wolontariatu w Województwie Łódzkim". Organizatorzy pomogą Ci znaleźć odpowiednią organizację, dadzą szansę zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności!

Jeżeli:

posiadasz odrobinę wolnego czasu
lubisz poznawać innych ludzi
masz pomysły i umiejętności, którymi chciałbyś się podzielić
chciałbyś pomagać innym i przekuwać swoje pomysły w działania
jesteś otwarty na nowe wyzwania i doświadczenia

Ten projekt jest dla Ciebie!

Zgłoś się do Rady, która pomoże Ci:

profesjonalnie przygotować się do pełnienia roli wolontariusza
uzyskać wiedzę z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
dobrać odpowiednią ofertę wolontariatu
współrealizować ciekawe działania i przedsięwzięcia
nabyć praktyczne umiejętności w pracy na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, przemoc, uzależnienia, bezdomność, bezrobocie, samotność, seniorzy, dzieci i młodzież z trudnościami)
dobrać odpowiednią ofertę wolontariatu
uzyskać specjalistyczne wsparcie

W ramach projektu organizatorzy oferują udział w dwóch dwudniowych szkoleniach dla przyszłych wolontariuszy (zapewnione materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, częściowy zwrot kosztów dojazdu). Rada będzie odpowiedzialna za przygotowanie i skierowanie przeszkolonych wolontariuszy do konkretnych działań w organizacjach pozarządowych na terenie woj. łódzkiego. Ponadto, każdy wolontariusz będzie mógł skorzystać z coachingu i indywidualnego wsparcia na każdym etapie swojego uczestnictwa w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Warunki uczestnictwa: pełnoletność (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych), motywacja i chęć podjęcia pracy wolontarystycznej na rzecz osób wykluczonych społecznie, prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny.

Do udziału w projekcie organizatorzy zachęcają w szczególności mieszkańców: Łodzi, Wieruszowa, Łęczycy, Skierniewic, Zduńskiej Woli, Ozorkowa, Witoni, Rawy Mazowieckiej, Inowłodza, Tomaszowa Mazowieckiego, Piątku.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30.06.2015 na adres: m.kolodziejski@rada-lodzkie.org.pl

Biuro projektu: Łódź, ul. Wólczańska 51, tel. 695-307-847, www.rada-lodzkie.org.pl/wolontariat