Międzypokoleniowy Inkubator Kultury

Początek: 2020-04-01 Koniec: 2020-11-30
W ramach projektu „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” skupiamy się na działaniach ukierunkowanych na tworzeniu integracji międzypokoleniowej mieszkańców Gminy Choczewo. Inicjując wiele ciekawych działań dzielimy się wiedzą z młodym pokoleniem, wpływając w ten sposób na ich pozytywny rozwój społeczny. Tworzymy aktywne grupy składające się z dzieci i młodzieży oraz seniorów- Słuchaczy Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w ramach kreatywnych zajęć bazujących na wspólnym śpiewie, tańcu itp. przekazują sobie wzajemnie akceptację, zrozumienie, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne w świecie nowoczesnych technologii. Nasz projekt zakłada, że jego uczestnicy po kilku miesiącach wspólnego działania będą potrafili w odpowiedni sposób wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie do tworzenia właściwych mechanizmów społecznych towarzyszących integracji międzypokoleniowej.
Przeglądasz Archiwum