Wielkanocna Zbiórka Żywności

Początek: 2020-02-24 Koniec: 2020-03-28
W Polsce ponad 2 miliona osób, żyjąc w skrajnym ubóstwie, na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Jeszcze więcej osób mimo stałego zatrudnienia, nie jest w stanie zapewnić sobie jedzenia na co dzień. Podstawowa pomoc żywnościowa pozwala na godne życie i ułatwia potrzebującym powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy Bank Żywności dostarcza ją do organizacji, które zajmują się stałym wsparciem potrzebujących, nawet w bardzo małych miejscowościach. Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.
Banki Żywności od wielu lat organizują Wielkanocną Zbiórkę Żywności, której celem jest zapełnienie stołów osób potrzebujących w tym szczególnym, świątecznym czasie.

Przeglądasz Archiwum