Odświeżenie reprezentacji graficznej Śląskiego Klastra NANO

Początek: 2020-02-01 Koniec: 2020-02-29
Dostrzegając potencjał regionu śląskiego w rozwoju nanotechnologii i dążąc do wzmocnienia jego pozycji konkurencyjnej na krajowym i europejskim rynku wysokich technologii uznano za wartościowe zainicjowanie oraz zorganizowanietrwałej współpracy w formie inicjatywy klastrowej. W marcu 2013 r.powstał Śląski Klaster Nanotechnologiczny –„Śląski Klaster NANO”. Na przestrzeni lat działania związane z inicjatywą nie tylko umożliwiły skoncentrowanie i rozwój przemysłowych i naukowych działań związanych z nanotechnologią. Wzbudził także zainteresowanie instytucji oraz przedsiębiorstw państwowych i zagranicznych. Pozwala to na zrzeszanie coraz szerszego grona interesariuszy i ekspansję działalności Klastra na obszar całego terytorium Polski oraz podejmowanie inicjatyw prowadzących do internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz nawiązywania partnerstwa z czołowymi siostrzanymi organizacjami zza granicy.
Reprezentacja graficzna Śląskiego Klastra NANO jest mocno deaktualizowana, nie odpowiada aktualnym trendom. Dlatego dla celów reprezentacyjnych i promocyjnych należy ją odświeżyć.
Przeglądasz Archiwum