Strona internetowa

Początek: 2020-03-13 Koniec: 2020-04-26
Strona internetowa jest nam potrzebna, aby móc skutecznie działać i umieszczać wszystkie ważne informacje w sposób uporządkowany, w jednym miejscu.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Projekt strony internetowej
Redakcja/ korekta tekstu