Rekreacja nad lubuską wodą

Początek: 2019-12-05 Koniec: 2019-12-31
Zadanie polega na przywróceniu blasku kąpieliska nad jeziorem Postomsko w Wędrzynie dla okolicznych mieszkańców i gości z całej Polski (zwłaszcza żołnierzy przybywających na okoliczne poligony). Kąpielisko jest aktualnie użytkowane przez mieszkańców (zwłaszcza przez młodzież), jest jednak zaniedbane i bardzo zanieczyszczone. Teren nad jeziorem został przekazany w użytkowanie Fundacji Pięknolesie na mocy umowy użyczenia na okres 4 lat w celu utworzenia okazjonalnego miejsca do kąpieli, zagospodarowania i udostępniania gościom i mieszkańcom jako miejsca do rekreacji zgodnie ze studium uwarunkowań opracowanym przez Gminę Sulęcin. Zadanie będzie polegało na zakupie i zamontowaniu 4 ławek i 4 koszy na śmieci oraz kontenera sanitarnego z toaletą i przebieralnią, zamontowaniu tablicy informacyjnej na terenie obiektu.
Miejscowość Wędrzyn liczy przeciętnie około 1500 mieszkańców, jednak ilekroć w okolicy odbywają się ćwiczenia bojowe Wojsk Lądowych, ilość mieszkańców podwaja się - do Wędrzyna przybywają żołnierze z całego kraju a często również i z zagranicy. Miejscowy Klub Garnizonowy - jeden z najwyżej ocenianych w Polsce, przygotowuje bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców i gości, jednak miejsce do rekreacji położone nad jeziorem a sąsiadujące z Klubem Garnizonowym od wielu lat odstraszało. Kąpielisko zostało zaniedbane, gdyż nie miało gospodarza - od kilku dni tym gospodarzem jest Fundacja Pięknolesie. Mieszkańcy i goście Wędrzyna korzystają z kąpieliska nad jeziorem Postomsko gdyż, miejsce to jest tradycyjnie terenem spotkań i rekreacji dla kilku pokoleń ale głównie dla najmłodszych mieszkańców. O realizacji zadania będziemy informować za pomocą mediów społecznościowych oraz specjalnie dla tego celu zaprojektowanej tablicy informacyjnej zamieszczonej przy nowo utworzonym miejscu rekreacji okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Opracowanie graficzne tablicy informacyjnej na kąpielisko