Usprawnienie działań internetowych w Fundacji Uśmiech Szczęścia.

Początek: 2019-11-23 Koniec: 2019-12-31
Cel:
Utworzenie 2 e-formularzy rejestracyjnych:
- dla kandydata na Wolontariusza
- zgłoszeniowy dla kandydata uczestnictwa w warsztatach

Zakres obowiązków
Utworzenie formularzy na stronie internetowej www.usmiechszczescia.pl :
funkcja rejestracji danych kandydata /dane personalne,dane kontaktowe, dane adresowe, inne informacje w tym informacje z opcją wyboru/
funkcja eksportowania danych do dowolnego formatu, który będzie można edytować
funkcja powielania formularzy i edycji danych
funkcja dodawania komentarzy
funkcja wysłania informacji do zarejestrowanych /wszystkich i osobno/
funkcja polegająca na wysłaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia
funkcja dodawania zgłoszeń bez procesu rejestracji
funkcja zaznaczania zgód i oświadczeń w procesie zgłoszenia z funkcja edycji tekstu tych oświadczeń
funkcja informująca nas o dodanym zgłoszeniu

Forma rozwiązania
Wolontariusz otrzyma dokument tekstowy z danymi, które mają być zawarte w e-formularzu
Po nawiązaniu kontaktu z opiekunem projektu Wolontariusz otrzyma dostęp do panelu administracyjnego strony www.usmiechszczescia.pl w celu dodania formularza
kontakt z opiekunem projektu e-mail: zarzad@usmiechszczescia.pl