pierwsza pomoc w przedszkolach i szkołach na terenie woj. mazowieckiego

Początek: 2019-09-09 Koniec: 2020-05-29


Projekt „Bezpieczne wakacje nad wodą i pierwsza pomoc przedmedyczna” obejmuje zorganizowanie, urozmaiconego pod względem programu zajęć,
w okresie szkolnym dla przedszkolaków i uczniów pozostających w weekendy (w roku szkolnym/w wakacje )w tym czasie w Warszawie i zmuszonych do
samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego w trakcie weekendów.
Projekt adresowany jest grupie ( tutaj nasz propozycja ) 90 osób /20 placówek oświatowych (głownie dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat) mieszkających na stałe w Warszawie (ewentualnie na terenie całego województwa mazowieckiego bądź kraju).
Rekrutacja uczestników na warszyaty odbywać się będzie w Stowarzyszeniu ERKA - RATUJĘ, WYCHOWUJĘ , POMAGAM oraz w placówkach
szkolnych na terenie całej Warszawy w (województwa/ kraju).
Uczestnictwo w zajęciach będzie całkowicie darmowe.
Głównym celem projektu jest zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dającego uczestnikom
możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień w formach różniących się od metod stosowanych w szkole (zajęcia
pokazowe, praktyczne, w grupach, gdzie dziecko nie jest jedynie słuchaczem ale aktywnym uczestnikiem i bohaterem
historii z morałem); jak również budowanie więzi społecznych w środowisku lokalnym poprzez integrację dzieci, które nie miały możliwości spędzenia w jakiejkolwiek formie czasu po szkolą (pod hasłami “nie jestem sam” i “możemy się dobrze bawić
razem”).

Plan szkolenia :
"Bezpieczne wakacje nad wodą" ( zorganizowanych grup wypoczynku jak również dzieci przebywających nad wodą)
-Szczególny nacisk położony jest na spędzanie czasu wolnego nad wodą,
- Wskazanie miejsc, w których dozwolona jest kąpiel,
- Zapoznanie z zasadami obowiązującymi przed wejściem do wody oraz w czasie kąpieli,
- Omówienie zagrożeń jakie dzieci mogą napotkać podczas zabawy nad wodą oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanemu wyciągniętego z wody.

Plan "pierwsza pomoc ":
Po kursie przedszkolaki/uczniowie nauczą się:
- jak zadzwonić po pogotowie i co należy powiedzieć,
- jak układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
- resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i osób dorosłych z użyciem zewnętrznego defibrylatora AED,
- jak postępować w przypadku zadławienia ,złamania z użyciem chusty trójkątnej,
-postępowanie w przypadku krwotoków,
-opatrywanie ran, wsparcie psychiczne z użyciem koca termicznego.


Moduł I – Bezpieczny – mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS, oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ALS).
oraz opanowania przez nich podstaw ratownictwa wodnego(zajęcia na świeżym powietrzu );
Moduł II –Aktywny – mający na celu zachęcenie do zdrowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej (z uwzględnieniem
różnorodnych potrzeb i zainteresowań indywidualnych oraz możliwości ekonomicznych), oraz obudzenie ducha zdrowej
rywalizacji wśród uczestników;

Wykwalifikowana kadra posiadająca duże doświadczenie w pracy z dziećmi i
młodzieżą (również w grupach łączących dzieci z różnych środowisk) będzie sprawowała pełną opiekę na dziećmi w czasie
zajęć dbając zarówno o ich komfort fizyczny jak i psychiczny; kładąc nacisk na tolerancję, uczenie się na błędach,
pomaganie innym, pozytywne nastawienie i dążenie do bycia najlepszą wersją siebie.
Przeglądasz Archiwum