Podróż do kulturalnego świata 4 państw: Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji - Przygotowanie i realizacja

Początek: 2019-07-01 Koniec: 2019-11-30
Projekt „Podróż do kulturalnego świata 4 państw: Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji” będzie realizowany przy wsparciu finansowym miasta Wrocław.
Projekt zakłada cykl zajęć o kulturze wyżej wspomnianych krajów, które będą prowadzone w języku polskim w 3 wybranych szkołach w 2 grupach wiekowych: 8-10, 11-13, a także w języku rosyjskim w 2 grupach 8-10, 11-13 lat.