Witryna firmowa Dobroczynnej Fundacji

Początek: 2015-09-15 Koniec: 2016-12-31
Mamy czynną stronę internetową, ale nieudolnie wykonaną. Strona znajduje się pod adresem www.fundacjadobranowina.pl . Należy ją wykonać od podstaw, albo dokonać jej audytu, przeprojektować i wprowadzać na jej łamy ciekawe artykuły, tematycznie związane z zadaniami statutowymi fundacji, według enumeratywnie wymienionych tematów. Zgodnie ze statutem, fundacja powinna się zajmować działalnością charytatywną, wspierać rodziny wielodzietne, aktywizować patriotyczne wychowanie młodzieży, zwalczać bezrobocie i promować przedsiębiorczość. Prowadzenie działalności Fundacji w statutowym zakresie wymaga znacznych nakładów finansowych. Nie zdołaliśmy jednak zapewnić stałego finansowania tych naszych planów. Dlatego Fundacja zdecydowała się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, aby z tego źródła pozyskać odpowiednie środki. Na niezbędne, związane z tym wydatki, złożyli się członkowie zarządu. Działalność związana z handlem internetowym rozwija się, ale bardzo powoli. Na razie jest deficytowa, ale niedobory maleją i mamy nadzieję, że do końca roku stanie się rentowna.

Potrzebna jest nam pomoc programistów, aby usprawnić działanie w/w strony firmowej www. Prosimy o pomoc osoby mające zamiłowanie do władania piórem i posiadające w danej dziedzinie doświadczenie publicystyczne lub merytoryczną wiedzę - o pisarskie zaangażowanie, ale bez polityczno-ideologicznych agitek. Mamy sporo materiału fotograficznego, dotyczącego towarów i przedmiotów oferowanych na Allegro i w sklepie firmowym, pod adresem www.fundacjapomaga.pl. Potrzebna jest pomoc grafików aby mu nadać profesjonalny wygląd. Liczymy na wolontariacką życzliwość grafików - niekoniecznie profesjonalistów, ale mających wiedzę i doświadczenie w tej specjalności. Mamy Fotoshopa CS6 i chętnie go udostępnimy osobie, która zna jego obsługę. Bardzo liczymy na pomoc marketingowców, specjalistów od promocji i PR-u, szczególnie tych, którzy by nam zechcieli pomóc w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w tym celu. Zapraszamy do współpracy specjalistów od pozyskiwania funduszy unijnych oraz prawników różnych specjalności.

Lista osób z wiedzą i potrzebnymi kwalifikacjami jest znacznie dłuższa niż ta wymieniona powyżej. Będziemy ją stopniowo rozszerzać i przechodzić na pełnopłatne, etatowe zatrudnienie. Ci wolontariusze, którzy szukają pracy, jeśli nam pomogą w rozwinięciu działalności gospodarczej - w pierwszej kolejności będą mogli liczyć na stałe zatrudnienie w naszej Fundacji.
Brak zadań