Jestem stąd - działania edukacyjne i kulturalne promujące różnorodność dziedzictwa regionu Mazur

Początek: 2019-06-06 Koniec: 2019-11-30
Projekt będzie realizowany od wiosny do jesieni 2019 r. na Mazurach. Beneficjentami są mieszkańcy gmin Piecki i Świętajno (pow. mrągowski) - dzieci, młodzież i dorośli - a także turyści odwiedzający region. Projekt zakłada przeprowadzenie kilku aktywności: warsztatów, wystaw, prelekcji, turnieju gier, dnia nauki. Odbiorcami będą osoby nie mające na co dzień dostępu do ośrodków kultury.
Naszym celem jest rozbudzenie świadomości i zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojej ''Małej Ojczyzny''
Brak zadań