Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego

Początek: 2019-05-09 Koniec: 2020-11-30
Od marca br. Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” uruchamia nowe usługi w formie Regionalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego. Oferta Punktu skierowana jest do podmiotów z terenu woj. łódzkiego, planujących rozwijać w swoich strukturach wolontariat lub utworzyć Lokalne Centrum Wolontariatu.

W nowym projekcie Regionalnego Centrum Wolontariatu będą mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w zakresie pośrednictwa wolontariatu oraz zarządzania biurem wolontariatu. Z usług będzie mogło skorzystać 20 osób z 10-ciu podmiotów, które otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci cyklu szkoleń, konsultacji merytorycznych, pomocy specjalistów oraz praktycznych narzędzi do wykorzystania.

Oferta Regionalnego Punktu Doradztwa Wolontarystycznego będzie obejmowała udział w programie uwzględniającym indywidualne wsparcie oraz następujące ścieżki rozwoju:

- szkolenia dla liderów i koordynatorów Lokalnych Centów Wolontariatu – warsztaty z zakresu formalnych aspektów wolontariatu, zarządzania wolontariatem oraz organizacji i kierowania biurem pośrednictwa pracy wolontarystycznej

- wizyty superwizyjne i monitorujące coacha w placówkach – spotkania uczestników projektu ze specjalistą w miejscach ich pracy, mające na celu wsparcie ich we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań oraz uruchomieniu Lokalnych Centrów Wolontariatu

- konsultacje z tutorem – dyżury doradcze w biurze projektu, podczas których będzie możliwość skonsultowania postępów w realizacji zaplanowanych działań oraz niwelowania ewentualnych problemów do końca jego trwania

- certyfikacja – wizyty asesora we wzmocnionych lub nowopowstałych Lokalnych Centrach Wolontariatu, podczas których nastąpi ocena zaimplementowanych rozwiązań, zgodnie ze standardami programu „Dobry Wolontariat”
Przeglądasz Archiwum