Powrót do życia

Początek: 2019-05-08 Koniec: 2019-05-31
Projekt „POWRÓT DO ŻYCIA” powstał aby ratować osoby w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej oraz wspierać je na drodze do lepszego życia.
W ramach projektu zawarta jest pomoc charytatywna dla najuboższych, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, ubrań, żywności, finansowanie szkoleń, kursów oraz spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Opis projektu