Art Generacje

Początek: 2019-05-01 Koniec: 2019-12-31
ART GENERACJE to międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej, skierowany do grup Młodzieży (13-35 lat) i Dojrzałej Młodzieży (55+). Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że te dwie grupy mają bardzo głęboką potrzebę poczucia wspólnoty spowodowanej działaniami artystycznymi. Zarówno młodzi, jak i ci trochę starsi, chcą rozwijać swoje umiejętności i talent; chcą by ich artystyczny głos został dostrzeżony i szanowany.

Wszystkie warsztaty prowadzone są metodą Teatru ze Społecznością, a ich efektem finalnym są nie tylko spektakle – uczestnicy wypracowali m.in. instalacje artystyczną, performance, happening.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wykonanie grafik