Katalizator Przemian Społecznych

Początek: 2019-03-21 Koniec: 2025-12-31
KATALIZATOR PRZEMIAN SPOŁECZNYCH
To zmiana jaką chcemy spowodować w świecie i projekt dla którego chcemy poświęcić nasze serca. Zakłada połączenie i rozwinięcie dotychczasowych działań (zajęcia z dziećmi i młodzieżą, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli i NGO) w całość.
DZIECI I MŁODZIEŻ
Prowadzenie w szkołach zajęć na temat III sektora, edukacji obywatelskiej, przedsiębiorczości, wolontariatu, szkolenia rozwojowe dążące do wykształcenia lokalnych liderów bazując na międzynarodowym programie we współpracy z Amerykańskimi organizacjami zajmującymi się przemianami społecznymi. Działania prowadzone będą dla jak najszerszego grona uczniów we wszystkich szkołach (początkowo w mieście, następnie będziemy rozszerzać zasięg projektu). Posłużą jako kanał pozyskiwania wolontariuszy i przyszłych członków stowarzyszenia.

RODZICE I NAUCZYCIELE
Organizowane będą szkolenia, webinaria i kolportowane treści edukacyjne poprzez dzieci dla rodziców. Dodatkowymi treściami będą szkolenia rozwojowe, z zakresu przedsiębiorczości zachęcające do poprawy sytuacji ekonomiczno zawodowej w oparciu o certyfikowany międzynarodowy program szkoleniowy. Współpracując z dyrektorami przeprowadzimy szkolenia dla nauczycieli by dawać im narzędzia do pracy z uczniami w codziennej pracy, jednocześnie łącząc nauczycieli z edukatorami i popularyzatorami nauk dysponujących nowatorskimi metodami nauczania.
BIZNES
Jako certyfikowani specjaliści poprzez szkolenia biznesowe połączone z treściami rozwijającymi społeczeństwo obywatelskie trafimy do przedsiębiorstw. Wzmocnimy świadomość o społecznej odpowiedzialności biznesu, zbudujemy połączenia między biznesem i III sektorem, angażując do wykorzystywania wolontariatu w swoich strukturach co da możliwość obopólnej korzyści.
III SEKTOR
Utworzymy przestrzeń integracyjno szkoleniową dla liderów III sektora, by przełamywali bariery konfliktów oraz wygaszali atmosferę rywalizacji poprzez prowadzenie cyklicznych spotkań szkoleniowych. Będziemy podnosić kwalifikacje liderów i członków, wzmacniać współpracę między organizacjami oraz uczyć uniezależniania od grantów z administracji publicznej. Poprzez nasz program szkoleniowo motywacyjny pomożemy innym NGO w pozyskiwaniu wolontariuszy.
Katalizator będzie budował dojrzałą wspólnotę obywatelską, zwiększy poziom partycypacji i kapitał społeczny.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
LOGO projektu - zaprojektowanie