Opis Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Początek: 2019-02-12 Koniec: 2019-04-30
Opis pięciu kwalifikacji potrzebnych społecznie oraz rynkowo, które docelowo mają się znaleźć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który jest częścią Europejskiego Systemu Kwalifikacji. Jest to projekt ujednolicenia kwalifikacji i kompetencji z nimi związanymi w ponad 160 krajach na świecie dzięki czemu nabyte umiejętności są weryfikowani w tan sam sposób. Zdobyte w ten sposób kwalifikacje są respektowane we wszystkich krajach wdrażających lub już posiadających system bez potrzeby ponownego ich sprawdzania. Naszym zadaniem jest opis pięciu kwalifikacji związanych z macierzyństwem, rodzicielstwem i rodziną kwalifikacje z tej grupy są niezwykle potrzebne społecznie, ponieważ w Polsce nie prowadzi się odpowiedniej promocji aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i w połogu. Informacje na temat dobierania odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz jej intensywności są zdawkowe lekarze zazwyczaj z obawy nie zalecają ruchu kobieta w ciąży a jest to wielki błąd. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej opracowuje pakiet kwalifikacji związanych z w/w tematyką, który pozwoli na uzupełnienie wiedzy o najnowsze zalecenia kadrą pracującej z kobietami w ciąży co pozwoli na lepszy obieg informacji oraz świadomość przyszłych pokoleń.
Brak zadań