Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków 2019 w Warszawie

Początek: 2019-02-14 Koniec: 2019-07-20
Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (IYPT) to największe i najbardziej wpływowe coroczne światowe mistrzostwa w fizyce. Co roku w zawodach uczestniczy tysiące licealistów z całego świata, a przygotowania i przebieg zawodów przyciąga uwagę najważniejszych firm, ośrodków badawczych i mediów. Przedmiotem zawodów jest 17 nieegzaminacyjnych problemów badawczych ogłaszanych na rok przed finałami międzynarodowymi. Przygotowując opracowania uczestnicy w zespołach maksymalnie 5 osobowych mogą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł. Wyniki ich pracy są konfrontowane z wiedzą innych drużyn w tak zwanych walkach fizycznych, którym przyglądają się i oceniają eksperci.

Zagadnienia stawiane przed uczestnikami często dotyczą zjawisk obserwowanych w życiu codziennym. Uczestnicy badają między innymi czemu czekolada w sklepie jest twarda i łamliwa, ale gdy się ją roztopi i ponownie schłodzi jest już miękka oraz mniej smaczna. W zeszłym roku młodzi badacze musieli wyjaśnić przy jakich warunkach osoba niosąca kawę w kubku ją wyleje i jak temu zapobiec. Badaliśmy także w jaki sposób Wikingowie mogli nawigować przy pomocy polaryzacji nieba lub czemu telefon komórkowy zazwyczaj nie odbiera sygnału, gdy jest zamknięty w metalowym pojemniku.

Zawody Turnieju Młodych Fizyków są rozgrywane w formie walki fizyków. Każdej z drużyn biorących udział w walce przyporządkowana zostaje jedna z ról: referenta, oponenta albo recenzenta. W pierwszej kolejności oponent wyzywa drużynę referenta z jednego z 17 zadań. Referent może przyjąć lub odrzucić wyzwanie, przy czym za odrzucenie więcej niż trzech zadań regulamin przewiduje kary punktowe. Rozwiązanie przyjętego wyzwania jest przedstawiane w postaci 10 minutowej prezentacji. Oponent może zadać pytania, wygłosić krytyczną ocenę przedstawionego podejścia do problemu, a następnie nawiązuje pogłębioną dyskusję z referentem. Wszystkiemu bacznie przygląda się trzecia drużyna (recenzent), która po zakończonej dyskusji ma możliwość zadania dodatkowych pytań i przedstawienia recenzji do tej pory oglądanej prezentacji. Jury ocenia umiejętności każdej z drużyn w skali od 1 do 10, po czym zespoły zamieniają się rolami.

więcej informacji na stronie: iypt.pl
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Projekt plakatu - wolontarisze