Wyszukiwanie zagranicznych programów stypendialnych

Początek: 2018-08-31 Koniec: 2019-08-31
Od kilku lat na łamach portalu Moje Stypendium informujemy o krajowych i zagranicznych ofertach stypendialnych dla różnych grup wiekowych.

Coraz więcej osób chce uczyć się w zagranicznych szkołach, poszukuje zatem wsparcia finansowego, bo często taka nauka wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania.

Chcemy pomóc takim osobom i szukamy dla nich ciekawych ofert stypendiów. Szukamy na razie linków, tłumaczeniem zajmiemy się w innym miejscu.

Znasz języki obce? Śledzisz strony zagranicznych uczelni? A może sam(a) byłeś/byłaś stypendyst(k)ą zagranicznego programu stypendialnego?

Zapraszamy do dzielenia się linkami!
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wyszukiwanie zagranicznych programów stypendialnych