GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO

Początek: 2018-07-16 Koniec: 2019-12-31
Projekt "GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" jest projektem wspierającym instytucjonalnie ponad 53 organizacje pozarządowe z terenu powiatu białobrzeskiego. Idea projektu powstała na bazie zgłaszanych do nas potrzeb małych, wiejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz swoich lokalnych społeczności. W ramach projektu przeprowadzimy cykl szkoleń z zakresu promocji, pozyskiwania funduszy, zarządzania w NGO, strategii rozwoju organizacji, rozwoju osobistego lidera. Szkolenia będą uzupełnione doradztwem. Odbędzie się również wizyta studyjna dla członków lokalnych organizacji do Nidzicy, gdzie działają Fundacja NIDA oraz Nidzicki Fundusz Lokalny. W ramach projektu zorganizujemy dwa konkursy grantowe na realizacje swoich własnych inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności. Zbudujemy również specjalną platformę internetową, gdzie wszystkie organizacje z powiatu będą miały swoje podstrony.
Zorganizujemy również Forum Organizacji Pozarządowych, które zbliży do siebie same organizacje oraz organizacje do społeczności lokalnej.