Mali mogą więcej

Początek: 2018-07-01 Koniec: 2019-06-01
Ideą projektu jest ukształtowanie wśród 45 dzieci IV klas podstawowych w Szczecinie fundamentalnych kompetencji miękkich pożądanych w życiu dorosłym. Inicjatywa pomoże uczniom stać się osobami pewnymi siebie, komunikatywnymi, odpornymi na stres i radzącym sobie z emocjami. To inwestycja w przyszłość niosąca korzyści dla dzieci i ich otoczenia.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Logo projektu